Registreer een ketenmachtiging

Registreer een ketenmachtiging zodat u (administratieve) taken kunt uitbesteden aan een organisatie, inclusief het mandaat om namens uw organisatie te handelen met elektronische diensten waarvoor eHerkenning vereist is.

Bij een ketenmachtiging geeft u een machtiging af aan een organisatie, in plaats van aan een persoon. De betreffende organisatie kan vervolgens (namens uw organisatie) de machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Ketenmachtigingen worden bijvoorbeeld gebruikt voor accountantskantoren en shared service organisaties.

Wilt u gebruik maken van ketenmachtigingen? Neem dan contact op met de Servicedesk.