Voeg een eHerkenningsmachtiging toe

U kunt op een eHerkenningsmiddel meerdere machtigingen registreren. Een machtiging betreft een autorisatie van een gebruiker van een middel om namens een organisatie te mogen handelen met één of meerdere dienstverleners, op een specifiek betrouwbaarheidsniveau.
Een machtiging heeft een looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Het maximale betrouwbaarheidsniveau waarvoor u een gebruiker van een eHerkenningsmiddel kunt machtigen, wordt bepaald door het niveau van zijn eHerkenningsmiddel. U kunt desgewenst een machtiging laten registeren voor een betrouwbaarheidsniveau dat lager ligt dan het niveau van het middel van de gebruiker.

Toevoegen additionele machtiging op een eHerkenningsmiddel

U kunt een additionele machtiging laten registreren of een bestaande machtiging verlengen op een specifiek betrouwbaarheidsniveau voor een eHerkenningsmiddel van een reeds geregistreerde gebruiker. Als u een specifieke gebruiker ineens wilt machtigen voor alle mogelijke dienstverleners, maak dan gebruik van een “alle” machtiging op een specifiek betrouwbaarheidsniveau. Het voordeel van een dienstverlener specifieke machtiging is, dat u heel precies weet welke gebruikers namens uw organisatie met welke dienstverlener mogen zaken doen.

Klik hieronder op het gewenste betrouwbaarheidsniveau van het bestaande eHerkenningsmiddel om een additionele machtiging te laten registreren op een specifiek betrouwbaarheidsniveau voor een bestaand eHerkenningsmiddel van een gebruiker.

 

Uw aanvraag wordt binnen één tot drie werkdagen verwerkt, meer informatie.

NB: in afwijking van hogere betrouwbaarheidsniveaus geldt voor niveau 1 dat het niet mogelijk is om een specifieke machtiging voor een dienstverlener te registeren. De genoemde tarieven voor een middel of machtiging met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar worden bij aanschaf in een keer in rekening gebracht.

Toevoegen “alle” machtiging op een eHerkenningsmiddel

Met een “alle” machtiging (ook wel *-machtiging of wildcard-machtiging genoemd) autoriseert u een gebruiker om zijn eHerkenningsmiddel namens een specifieke organisatie te gebruiken met alle op eHerkenning aangesloten dienstverlener die maximaal dit betrouwbaarheidsniveau vereisen. Desgewenst kunt u voor meerdere specifieke organisaties een “alle” machtigingen registeren (één per organisatie).

Het voordeel van een “alle” machtiging is dat het een registratie van een machtiging per dienstverlener overbodig maakt. Wilt u een specifieke gebruiker niet ineens machtigen voor alle mogelijke dienstverlener, maak dan gebruik van een additionele machtiging per dienstverlener.
Met een “alle” machtiging op een hoog betrouwbaarheidsniveau, wordt de gebruiker tevens geautoriseerd voor diensten met een lager betrouwbaarheidsniveau.

Klik hieronder op het gewenste betrouwbaarheidsniveau van het bestaande eHerkenningsmiddel om een “alle” machtiging te laten registreren op een specifiek betrouwbaarheidsniveau voor een bestaand eHerkenningsmiddel van een gebruiker.

 

Uw aanvraag wordt binnen één tot drie werkdagen verwerkt, meer informatie.