Toevoegen en beheren eHerkenningsmachtiging

U kunt op een eHerkenningsmiddel meerdere machtigingen registreren. Een machtiging betreft een autorisatie van een gebruiker van een middel om namens een organisatie te mogen handelen met één of meerdere dienstverleners, op een specifiek betrouwbaarheidsniveau.
Een machtiging heeft een looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Het maximale betrouwbaarheidsniveau waarvoor u een gebruiker van een eHerkenningsmiddel kunt machtigen, wordt bepaald door het niveau van zijn eHerkenningsmiddel. U kunt desgewenst een machtiging laten registeren voor een betrouwbaarheidsniveau dat lager ligt dan het niveau van het middel van de gebruiker.
Toevoegen additioneel | Toevoegen “alle” | Ketenmachtiging | Machtigingen beheren | Beheermodule

Toevoegen additionele machtiging op een eHerkenningsmiddel

U kunt een additionele machtiging laten registreren of een bestaande machtiging verlengen op een specifiek betrouwbaarheidsniveau voor een eHerkennigsmiddel.

Klik hieronder op het gewenste betrouwbaarheidsniveau van het bestaande eHerkenningsmiddel. Uw aanvraag wordt binnen één tot drie werkdagen verwerkt, meer informatie.

 

Als u een specifieke gebruiker ineens wilt machtigen voor alle mogelijke dienstverleners, maak dan gebruik van een “alle” machtiging op een specifiek betrouwbaarheidsniveau. Het voordeel van een dienstverlener specifieke machtiging is, dat u heel precies weet welke gebruikers namens uw organisatie met welke dienstverlener mogen zaken doen.

NB: in afwijking van hogere betrouwbaarheidsniveau’s geldt voor niveau 1 dat het niet mogelijk is om een specifieke machtiging voor een dienstverlener te registeren. De genoemde tarieven voor een middel of machtiging met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar worden bij aanschaf in een keer in rekening gebracht.

Toevoegen “alle” machtiging op een eHerkenningsmiddel

U kunt een “alle” machtiging laten registreren op een specifiek betrouwbaarheidsniveau voor een eHerkennigsmiddel van een gebruiker.

Klik hieronder op het gewenste betrouwbaarheidsniveau van het bestaande eHerkenningsmiddel. Uw aanvraag wordt binnen één tot drie werkdagen verwerkt, meer informatie.

 

Met een “alle” machtiging (ook wel *-machtiging of wildcard-machtiging genoemd) autoriseert u een gebruiker om zijn eHerkenningsmiddel namens een specifieke organisatie te gebruiken met alle op eHerkenning aangesloten dienstverlener die maximaal dit betrouwbaarheidsniveau vereisen. Desgewenst kunt u voor meerdere organisaties een “alle” machtigingen registeren (één per organisatie).

Het voordeel van een “alle” machtiging is dat het een registratie van een machtiging per dienstverlener overbodig maakt. Wilt u een specifieke gebruiker niet ineens machtigen voor alle mogelijke dienstverlener, maak dan gebruik van een additionele machtiging per dienstverlener.
Met een “alle” machtiging op een hoog betrouwbaarheidsniveau, wordt de gebruiker tevens geautoriseerd voor diensten met een lager betrouwbaarheidsniveau.

Ketenmachtiging

Registreer een ketenmachtiging zodat u (administratieve) taken kunt uitbesteden aan een organisatie, inclusief het mandaat om namens uw organisatie te handelen met elektronische diensten waarvoor eHerkenning vereist is.Bij een ketenmachtiging geeft u een machtiging af aan een organisatie, in plaats van aan een persoon. De betreffende organisatie kan vervolgens (namens uw organisatie) de machtiging op naam van een medewerker laten registeren. Ketenmachtigingen worden bijvoorbeeld gebruikt voor accountantskantoren en shared service organisaties.Wilt u gebruik maken van ketenmachtigingen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Beheer eHerkenningmachtigingen met de KPN eHerkenning Beheermodule

De KPN eHerkenning Beheermodule stelt een eHerkenning-machtigingbeheerder in staat om namens uw organisatie machtigingen toe te kennen aan personen met een eHerkenningsmiddel en deze te beheren (aanvragen,wijzigen en opzeggen). Door een machtigingbeheerder te registreren, delegeert de bevoegd vertegenwoordiger van uw organisatie het toekennen van eHerkenning-machtigingen aan de eHerkenning-machtigingbeheerder.

Mogelijkheden

De machtigingbeheerder krijgt toegang tot de KPN eHerkenning Beheermodule. De KPN eHerkenning Beheermodule vereenvoudigd het beheer van middelen en machtigingen en biedt de volgende mogelijkheden:

• Totaaloverzicht van verstrekte middelen en machtigingen, voor alle organisatieonderdelen onder verantwoordelijkheid van de machtigingenbeheerder;

• 24×7 inzicht in de actuele status van verstrekte middelen en machtigingen per organisatieonderdeel;

• Binnenkort kunnen via de beheermodule op elektronische wijze mutaties van machtigingen worden doorgevoerd en middelen worden aangevraagd.

Voordelen

Met de KPN eHerkenning Beheermodule profiteert u van:

• Verbeterd toezicht op het gebruik van eHerkenning door of namens uw organisatie(onderdelen).

• Kosteneffectief beheer van eHerkenningsmiddelen en -machtigingen.

• Staffelkorting bij de aanschaf van 10 of meer middelen.

 

Klik op onderstaande aanvraag-button om gratis een eHerkenning-machtigingbeheerder te registeren voor uw organisatie.

Uw aanvraag wordt binnen één tot drie werkdagen verwerkt, meer informatie.

 

Inloggen op de KPN eHerkenning Beheermodule

Machtigingbeheerders kunnen hier inloggen op de KPN eHerkenning Beheermodule.