Stappen en benodigde gegevens bij aanvragen

Start het aanvraagproces met de juiste gegevens, dit voorkomt onduidelijkheden. Hieronder vindt u een eenvoudig stappenplan waardoor u goed voorbereid aan het aanvraagproces kunt beginnen.

Stap 1 - bepaal waarvoor u eHerkenning wil gebruiken 

Bedenk vooraf waar u eHerkenning voor wil gebruiken. Diensten die op eHerkenning zijn aangesloten kennen een minimaal betrouwbaarheidsniveau. Bij de aanvraag van uw eHerkenningsmiddel geeft u aan voor welk betrouwbaarheidsniveau en voor welke diensten u een machtiging wil registreren.

Betrouwbaarheidsniveau: de eigenaar van een online dienst (de dienstverlener) bepaalt waarbij u gaat inloggen bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Het overzicht van dienstverleners geeft een actueel overzicht van welk betrouwbaarheidsniveau de verschillende diensten vereisen.

Machtigingen: een machtiging maakt het mogelijk om namens een organisatie te handelen met een Dienst die op eHerkenning is aangesloten. Een machtiging kan zowel op een betrouwbaarheidsniveau als op dienstniveau worden geregistreerd. Een machtiging op een betrouwbaarheidsniveau is algemeen toepasbaar voor alle diensten op dat betrouwbaarheidsniveau of alle niveaus daaronder. Het is tevens mogelijk om een machtiging te beperkten tot het gebruik bij één of meerdere diensten. Bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel van KPN zijn de eerste vijf machtigingen gratis. U dient deze machtigingen wel direct bij het middel aan te vragen.

Stap 2 - Wie mag eHerkenning aanvragen?
Bij betrouwbaarheidsniveau EH1 dient de gebruiker eHerkenning aan te vragen. Deze gebruiker hoeft niet de bevoegd vertegenwoordiger te zijn.

Bij EH2 en hoger dient er een bevoegd vertegenwoordiger opgegeven te worden.
Deze vertegenwoordiger hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

Zie de pagina bevoegd vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe u in het aanvraagformulier de stap “vertegenwoordiger” dient in te vullen.

Stap 3 - benodigde gegevens bij het invullen van het aanvraagformulier

Een eHerkenningsmiddel is een persoonlijk middel. Deze kunt u alleen zelf gebruiken en mag niet worden doorgeven aan bijvoorbeeld een collega. Voor het maken van het middel vragen wij persoonlijke gegevens. Afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau zijn er meer of minder gegevens nodig voor de registratie.

Benodigde gegevens EH1 EH2 EH2+ EH3 EH4
Organisatiegegevens conform KvK inschrijving, uw persoonsgegevens, email adres en mobiel telefoonnummer.
Kopie van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID) van de bevoegde vertegenwoordiger(s)
Kopie van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID) van de gebruiker*
Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden (wij kunnen deze desgewenst voor u opvragen)
De thumbprint van het PKIoverheid certificaat van de gebruiker.

Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie waarvoor de machtiging wordt uitgegeven, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen. Zie “Identificatieplicht” voor meer informatie.

Stap 4 - invullen en versturen en verzenden van de aanvraag

Vul het aanvraagformulier in voor een eHerkenningsmiddel op het gewenste betrouwbaarheidsniveau.

U ontvangt een bevestiging per e-mail van uw aanvraag. Indien u een aanvraag op betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger heeft gedaan dient het aanvraagformulier te worden voorzien van één of meerdere originele handtekeningen. De ondertekende documenten met bijlagen dient u te versturen naar:

KPN BV
Postbus 636
1500 EP Zaandam

Stap 5 – persoonlijke identificatie

Voor betrouwbaarheidsniveau 3 en 4 wordt u persoonlijk geïdentificeerd op een door u aan te geven locatie, waarbij u een origineel identiteitsbewijs dient te tonen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail. De identificatie zal door AMP worden uitgevoerd in opdracht van KPN.

Stap 6 – uitgifte van uw eHerkenningsmiddel

Zodra wij uw aanvraag ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Aanvragen worden binnen 1-3 werkdagen verwerkt. Daarbij is het van belang dat aanvragen volledig en juist zijn. U wordt per e-mail over de voortgang geïnformeerd. Mochten er nog gegevens ontbreken, dan zal een van onze medewerkers contact met u opnemen.