Het verlengproces in vijf stappen

Uw eHerkenningsmiddel gaat verlopen en u heeft een e-mail ontvangen om uw middel te verlengen. Neem vooraf het stappenplan door zodat u weet welke gegevens u nodig heeft om het eHerkenningsmiddel te verlengen.

Stap 1 - bepaal waarvoor u eHerkenning wil gebruiken 

U beschikt nu over een middel van een specifiek betrouwbaarheidsniveau met bijbehorende machtigingen. Het is bij het verlengen mogelijk om uw machtigingen te wijzigen. Bedenk daarom vooraf tot welke diensten u nu of in de toekomst toegang wilt hebben.

Betrouwbaarheidsniveau: de eigenaar van een online dienst (de dienstverlener) bepaalt waarbij u gaat inloggen bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Het overzicht van dienstverleners geeft een actueel overzicht van welk betrouwbaarheidsniveau de verschillende diensten vereisen.

Machtigingen: een machtiging maakt het mogelijk om namens een organisatie te handelen met een Dienst die op eHerkenning is aangesloten. Een machtiging kan zowel op een betrouwbaarheidsniveau als op dienstniveau worden geregistreerd. Een machtiging op een betrouwbaarheidsniveau is algemeen toepasbaar voor alle diensten op dat betrouwbaarheidsniveau of alle niveaus daaronder. Het is tevens mogelijk om een machtiging te beperkten tot het gebruik bij één of meerdere diensten. Bij de verlenging van een eHerkenningsmiddel van KPN zijn de eerste vijf machtigingen gratis. U dient deze machtigingen wel direct bij het middel aan te vragen.

Stap 2 - Wie mag eHerkenning aanvragen?
Bij betrouwbaarheidsniveau EH1 dient de gebruiker eHerkenning aan te vragen.

Bij EH2 en hoger dient er een bevoegd vertegenwoordiger opgegeven te worden.
Deze vertegenwoordiger hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

Zie de pagina bevoegd vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe u in het aanvraagformulier de stap “vertegenwoordiger” dient in te vullen.

Stap 3 - benodigde gegevens bij het invullen van het aanvraagformulier

Bij het verlengen van uw eHerkenningsmiddel vragen wij u om de bij ons bekende gegevens te controleren en om bepaalde gegevens nogmaals in te vullen/op te sturen. Welke gegevens u dient op te geven is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau. In onderstaande tabel kunt u zien welke gegevens er per betrouwbaarheidsniveau worden gevraagd.

Benodigde gegevens EH1 EH2 EH2+ EH3 EH4
Organisatiegegevens conform KvK inschrijving, uw persoonsgegevens, email adres en mobiel telefoonnummer.
Kopie van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID) van de bevoegde vertegenwoordiger(s)
Kopie van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID) van de gebruiker*
Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden (wij kunnen deze desgewenst voor u opvragen)
De thumbprint van het PKIoverheid certificaat van de gebruiker.

Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie waarvoor de machtiging wordt uitgegeven, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen.

Stap 4 - invullen en versturen en verzenden van de aanvraag

Met behulp van de verzamelde gegevens kunt u het verlengingsformulier invullen. Om toegang te krijgen tot het persoonlijke verlengingsformulier klikt u op de link in de verlengingsmail die u van ons heeft ontvangen. Vervolgens klikt u op “Code versturen” waarna u via SMS een code ontvangt. Deze neemt u over in het getoonde scherm en daarna opent het verlengingsformulier.

Na het invullen van het verlengingsformulier ontvangt u een bevestiging per e-mail van uw aanvraag. Indien u een aanvraag op betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger heeft gedaan dient u op het verlengingsformulier één of meerdere originele handtekeningen te zetten en deze, tezamen met de overige benodigde documenten (zie stap 2), te versturen naar:

KPN BV
Postbus 636
1500 EP Zaandam

Stap 5 – persoonlijke identificatie

Voor betrouwbaarheidsniveau 3 en 4 wordt u persoonlijk geïdentificeerd op een door u aan te geven locatie, waarbij u een origineel identiteitsbewijs dient te tonen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail. De identificatie zal door AMP worden uitgevoerd in opdracht van KPN.

Stap 6 – verlenging van uw eHerkenningsmiddel

Als wij uw aanvraag ontvangen wordt deze direct in behandeling genomen. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld wordt uw middel na het verwerken van uw gegevens direct verlengd. U wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Mochten er nog gegevens ontbreken zal een van onze medewerkers contact met u opnemen.