eIDAS – online zakendoen over de grens

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken. Het is de bedoeling dat alle Nederlandse publieke organisaties vóór september 2018 eIDAS-proof zijn.

Wat is eIDAS?

Europese lidstaten hebben afgesproken dat zij dezelfde begrippen, afspraken en infrastructuur gebruiken wanneer het gaat om toegang tot online dienstverlening.
Deze zijn vastgelegd in de eIDAS-verordening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Dat begint bij een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur.

Alle lidstaten moeten het verplichte deel van de verordening uitvoeren, dus ook Nederland. De publieke sector loopt hierin voorop, want de Europese maatregel is bindend voor alle publieke organisaties. Denk aan uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen.

Wat betekent dit voor u?

In Nederland loopt eIDAS via het stelsel van eHerkenning. Dit betekent dat u in de nabije toekomst met uw eHerkenningsmiddel online kunt inloggen bij Europese organisaties in de publieke sector.