Veelgestelde vragen

vragen

Wachtwoord vergeten van je KPN eID inlogmiddel voor eHerkenning of Idensys?

Wachtwoord opnieuw instellen

Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning kunt u online zaken doen met de overheid en het bedrijfsleven, namens uzelf of namens organisaties of personen die u daartoe hebben gemachtigd. eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Simpel gezegd: bent u wie u zegt die u bent? En mag u doen wat u wilt doen? eHerkenning controleert én bevestigt dit. Dankzij eHerkenning kunt u uw zaken dus volledig digitaal afhandelen. Handig, én het bespaart een hoop tijd.

Wat is Idensys?

Met Idensys kunnen gebruikers eenvoudig en veilig inloggen op internet bij overheid en bedrijven. Idensys is de nieuwe, veilige manier voor online winkelen of online zaken regelen met bijvoorbeeld de gemeente, de Belastingdienst of een zorgverzekeraar. Het is handig dat je zoveel mogelijk zaken via internet kunt regelen. En belangrijk dat je dat veilig kunt doen. Veilig inloggen is dan van groot belang. Ook omdat het daarbij om persoonlijke gegevens gaat. Het gebruik van inlogmiddelen met een hogere betrouwbaarheid maakt cybercrime en ID-fraude moeilijker. Idensys zorgt daarvoor met glasheldere afspraken tussen overheden en bedrijven over strengere eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid. Zo kunnen burgers, consumenten en ondernemingen straks met één inlogmiddel veiliger inloggen.
Lees verder.

Hoe werkt eHerkenning in de praktijk?

eHerkenning en overheidsorganisaties eHerkenning en Gemeenten

Wat zijn de voordelen van eHerkenning?

Het grootste voordeel voor gebruikers is dat u maar één middel nodig heeft: een eHerkenningsmiddel. Hiermee heeft u één inlogmiddel in handen, waarmee u veilig en snel kunt inloggen bij alle (overheids)organisaties die straks zijn aangesloten op eHerkenning. Gemakkelijk, want u hoeft dan geen verschillende inlognamen en wachtwoorden meer te onthouden. Daarnaast bespaart u tijd en kosten en kunt u online zaken doen wanneer u dat uitkomt.

 Makkelijk: u vraagt e-Herkenning eenmalig aan waarna u waar en wanneer u wilt producten online kunt aanvragen. Dit bespaart veel ‘papierwerk’.
 Tijdbesparend: uw organisatiegegevens worden na de eerste aanvraag automatisch in elk nieuw formulier ingevuld. U hoeft dus alleen de aanvullende gegevens in te vullen voor het aanvragen van een product.
 Betrouwbaar: dankzij de eHerkenning weet u met wie u zaken doet.

Wat heb ik nodig om een eHerkenningsmiddel aan te vragen?

Om eHerkenning aan te vragen heeft u een KvK-nummer nodig (+ het vestigingsnummer, als u dat nodig heeft) en een machtiging van de bevoegd vertegenwoordiger van een organisatie om met een middel namens de organisatie te mogen zaken doen met op eHerkenning aangesloten diensten.

Hoe kan ik een eHerkenningsmiddel aanvragen?

U kunt uw eHerkenningsmiddel aanvragen via KPN op het door u gewenste betrouwbaarheidsniveau.

Wat zijn betrouwbaarheidsniveaus?

Wanneer u eHerkenning gaat aanvragen kunt u de keuze maken uit verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Een betrouwbaarheidsniveau geeft de mate van zekerheid aan dat de juiste persoon over het gebruikte middel beschikt in combinatie met de mate van zekerheid dat de gebruiker daadwerkelijk namens het bedrijf mag optreden en voor die specifieke dienst. De overheidsdienstverlener die een dienst aanbiedt, bepaalt zelf op basis van een risicoanalyse welk betrouwbaarheidsniveau vereist is voor elke specifieke dienst. Voor (zeer) eenvoudige transacties volstaat betrouwbaarheidsniveau 1, voor diensten met bijvoorbeeld een frauderisico zal een hogere betrouwbaarheid vereist zijn.

Op eHerkenning aangesloten diensten vereisen een minimaal betrouwbaarheidsniveau. Dit minimale niveau wordt per dienst vastgesteld. Lees verder.

Welk betrouwbaarheidsniveau heb ik nodig?

Voor eHerkenningmiddelaanvragers geldt dat je het minimale betrouwbaarheidsniveau dient aan te houden van de dienstverleners waarvoor je gemachtigd bent of gaat worden. Dienstenaanbieders bepalen per dienst het minimale betrouwbaarheidsniveau, afhankelijk van de risico’s per dienst. Een handreiking voor het bepalen van dit betrouwbaarheidsniveau kan hier worden gedownload.

Waarom kan ik niet met DigiD voor mijn bedrijf inloggen?

Wilt u een dienst afnemen als particulier/burger, dan kunt u inloggen met DigiD. Als u inlogt met uw DigiD dan ziet u niet de gegevens van uw bedrijf.
Als u namens uw bedrijf  wilt inloggen, bij bijvoorbeeld een overheidsdienstverlener, dan logt u in met eHerkenning.

Kan iedereen binnen mijn organisatie het eHerkenningsmiddel gebruiken?

Uw eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. De persoon die het middel aanvraagt wordt als contactpersoon geregistreert van de organisatie. Het is wel mogelijk om meerdere contactpersonen per organisatie te hebben. Deze vragen dan wel een eigen eHerkenningsmiddel aan.

Waar kan ik terecht met mijn eHerkenningsmiddel?

Een overzicht van alle Dienstverleners kunt u hier vinden.

Kan ik ook met hogere betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning inloggen?


Een Dienstverlener geeft een minimaal betrouwbaarheidsniveau op per dienst. Als u een middel cq. machtiging heeft van een hoger betrouwbaarheidsniveau, dan kunt u dat tevens gebruiken voor diensten die een lager betrouwbaarheidsniveau vereisten.

Hoe zit het met de verwerkingstijd van een aanvraag?

Aanvragen worden binnen 1-3 werkdagen verwerkt. Daarbij is het van belang dat aanvragen volledig en juist zijn.
KPN verwerkt de aanvraag zodra de papieren versie per post wordt ontvangen.

Let u alstublieft in het bijzonder op de volgende zaken:

• Controleer dat aanvragen volledig en juist zijn ingevuld en voorzien van de vereiste bijlagen.

• Stuur desgevraagd een actueel uittrekstel van de KvK mee, in het geval dat een vennootschap bestuurder is, dient tevens het uittreksel van de vennootschap meegezonden te worden.

• Poststukken die op vrijdag na 17.00 uur op de bus worden gedaan, waardoor op dinsdag bezorgd.

• In het geval van een gezamenlijke wettelijke bevoegdheid, dienen alle gezamenlijke wettelijk bevoegde vertegenwoordigers  de aanvraag te ondertekenen.

Ik heb nu direct een middel nodig, is er een spoedprocedure?

In dringende gevallen, kan desgewenst gebruik worden gemaakt van een spoedprocedure.
Stukken die correct zijn ingevuld en door KPN worden ontvangen voor 15:00 uur, worden gegarandeerd nog dezelfde dag behandeld. Om gebruik te maken van de spoedprocedure dient u contact op te nemen met de Servicedesk.

Voor eH1 zijn geen extra kosten verbonden aan de spoedprocedure.

Voor eH2, eH2+, eH3 en eH4 kunt u poststukken per express koerier laten bezorgen. De personen waarvoor een eH3 of eH4 middel wordt aangevraagd dienen zich persoonlijk te identificeren. Voor een spoedaanvraag voor eH2, eH2+, eH3 of eH4 middelen hanteren wij een opslag van €25,- per middel. Om gebruik te kunnen maken van de spoedprocedure kunt u contact opnemen met de Servicedesk via 088-66 01 333.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord of mijn PIN van mijn eHerkenningsmiddel?

U kunt desgewenst het wachtwoord of de PIN-code van uw eHerkenningsmiddel wijzigen. Lees verder.
Zijn er gebruikersvoorwaarden aan eHerkenning verbonden?

Aan het gebruik eHerkenning zijn voorwaarden verbonden. KPN levert eHerkenningsdiensten op basis van de KPN Algemene Leveringsvoorwaarden, aangevuld met de eHerkenning gebruiksvoorwaarden die algemeen van toepassing zijn voor het gebruik van het stelsel eHerkenning. Lees verder.
Wat zijn de tarieven van de KPN eHerkenning dienstverlening?

De tarieven voor de eHerkenningsdienstverlening van KPN voor middelen of machtigingen zijn afhankelijk van de looptijd (1, 3 of 5 jaar) en worden bij aanschaf in een keer in rekening gebracht. Bij afname van grotere hoeveelheden gelden speciale kortingen. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Lees verder.
Ik ben als machtigingbeheerder geregistreerd, waar kan ik de actieve machtigingen terugvinden?

Machtigingbeheerders kunnen machtigingen online inzien via de KPN eHerkenning Beheermodule.
Naast uw eigen gegevens, zie u tevens een overzicht van personen met een geldig eHerkenningsmiddel of -machtiging, voor alle rechtspersonen en diensten waarvoor u machtigingbeheerder bent gemachtigd.

Om in te kunnen loggen heeft u een geldig eHerkenningsmiddel van KPN nodig.
Welke eisen stelt KPN aan een digitale kopie van een (wettelijk) identiteitsbewijs?

Voor de aanvraag van een KPN eID middel voor Idensys, dient u tijdens de aanvraag een digitale kopie van uw (wettelijk) identiteitsbewijs te uploaden. Een richtlijn en instructies voor deze digitale kopie vindt u hier.

Kan ik mijn KPN eID middel ook gebruiken om als consument bij bedrijven in te loggen?

Ja, dienstverleners (bedrijven) die zijn aangesloten op Idensys kunnen zowel diensten aanbieden aan consumenten (B2C) als aan bedrijven (B2B). Als u uw KPN eID middel gebruikt namens een organisatie, dan ontvangt de dienstverlener het KvK nummer van de organisatie namens wie u handelt (eHerkenning). Gebruikt u uw KPN eID middel als consument (Idensys), dan wordt een Pseudo ID verstrekt en optioneel persoonsgebonden attributen.

Lees verder over Idensys

Kan ik mijn KPN eID middel ook gebruiken om als particulier bij de overheid in te loggen?

Eind 2015 is de Idensys pilot van start gegaan. Vanaf dat moment is het mogelijk om met een KPN eID middel als particulier in te loggen bij de overheid, waarbij u uw burgerservicenummer kunt verstrekken.

Lees verder over Idensys

Hoe lang duurt het voordat ik mijn eHerkenningsmiddel ontvang?

Uw aanvraag wordt binnen drie werkdagen verwerkt. Na ontvangst van onze SMS met uw wachtwoord/pincode kunt u direct gebruikmaken van uw eHerkenningsmiddel.

Hoeveel eHerkenningsmiddelen kan ik aanvragen?

Er is in principe geen beperking aan het aantal middelen dat u kunt aanvragen. Voor elk middel is een uniek email adres vereist.

Wat is de looptijd van mijn eHerkenningsmiddel?

Bij de aanvraag van uw eHerkenningsmiddel kunt u de gewenste looptijd opgeven. U kunt kiezen uit 1, 3 of 5 jaar. De looptijd van uw eHerkenningsmiddel gaat van start op het moment dat wij uw aanvraag hebben verwerkt en u een bevestigingse-mail en wachtwoord/pin ontvangt.

Hoe kan ik mijn eHerkenningsmiddel verlengen?

U ontvangt twee maanden voor het verstrijken van de looptijd van uw eHerkenningsmiddel een e-mail bericht. Dit bericht bevat een link waarmee u de verlenging kunt aanvragen. U kunt uw eHerkenningsmiddel verlengen met 1, 3 of 5 jaar.

Hoe lang is een machtiging geldig?

Bij de aanvraag van een machtiging (veelal zal dit bij de bestelling van uw eHerkenningsmiddel zijn) kunt u de gewenste looptijd opgeven. U kunt kiezen uit 1, 3 of 5 jaar. De looptijd van uw machtiging gaat van start op het moment dat wij uw aanvraag hebben verwerkt en u een bevestigingse-mail ontvangt. U kunt desgewenst een machtiging verlengen, totdat de maximale looptijd van 5 jaar is bereikt. Na 5 jaar dient u de machtiging opnieuw te registeren.

Hoe kan ik mijn eHerkenningsmiddel upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau?

U kunt uw eHerkenningsmiddel upgraden via een upgrade formulier, klik hier.

Ik heb een middel met het juiste betrouwbaarheidsniveau, maar ik kan niet inloggen bij een bepaalde dienst. Hoe kan dit?

U heeft van uw organisatie een machtiging nodig voor de dienst waarop u wil inloggen. U kunt een (additionele) machtiging aanvragen voor de betreffende dienst, namens de organisatie waarvoor u handelingsbevoegd bent, op het (door de betreffende dienst) vereiste betrouwbaarheidsniveau. Deze machtiging kan worden gekoppeld aan uw huidige eHerkenningsmiddel. Vraag een machtiging aan, klik hier.

Kan ik mijn eHerkenningsmiddel gebruiken voor dienstverleners die een ander betrouwbaarheidsniveau vereisen?

Ja, u kunt uw eHerkenningsmiddel gebruiken voor dienstverleners die hetzelfde betrouwbaarheidsniveau vragen als uw middel, of voor dienstverleners die een lager betrouwbaarheidsniveau vragen.

Kies bij het inloggen altijd voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau waarover u beschikt, ongeacht het vereiste minimale betrouwbaarheidsniveau voor een specifieke dienstverlener. U kunt niet inloggen indien uw betrouwbaarheidsniveau lager is dan het minimale betrouwbaarheidsniveau dat wordt gevraagd door de dienstverlener.

Wat is de gebruikersnaam van mijn eHerkenningsmiddel?

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres dat u bij de aanvraag heeft opgegeven bij ‘E-mail adres gebruiker’.

Kan ik het wachtwoord van mijn eHerkenningsmiddel wijzigen?

Ja, vanuit het authenticatie dienst eHerkenningsscherm, via de button wachtwoord vergeten/wijzigen kunt u uw wachtwoord wijzigen. Na het aanklikken van die button krijgt u een inlogscherm waarin u dient in te loggen met uw huidige inloggegevens. In het volgende scherm kunt u uw wachtwoord wijzigen. Het nieuwe wachtwoord dient ingevoerd te worden bij de velden “wachtwoord” en “bevestigen”.

Hoe kan ik mijn geregistreerde gebruikersgegevens binnen eHerkenning wijzigen?

U kunt de gegevens die over u als gebruiker binnen eHerkenning zijn geregistreerd online inzien via de KPN eHerkenning User Portal.
Desgewenst kunt u via een wijzigingsformulier een aanvraag indienen om geregistreerde gegevens te wijzigen. Een verzoek tot wijziging moet worden ondertekend door een machtigingbeheerder of een in de KvK geregistreerde bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie. Om in te kunnen loggen heeft u een geldig eHerkenningsmiddel van KPN nodig.

Aan welke eisen moet mijn wachtwoord voor een eHerkenningsmiddel eH1 en eH2 voldoen?

U wachtwoord moet de volgende vereisten bevatten:

• Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens
• Bevat minimaal 1 kleine letter [a-z]
• Bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z]
• Bevat minimaal 1 cijfer [0-9]
• Bevat minimaal 1 bijzonder teken: [ - _ ! $ % & ' . = / \ : < > | ? @ [ ] ^ ` { } ~ ]

Zijn er kosten verbonden aan de SMS berichten die ik van KPN ontvang voor mijn eHerkenningsmiddel?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de door ons verzonden SMS berichten.

Ik wil ook kunnen inloggen namens een andere vestiging of dochteronderneming, hoe maak ik dit mogelijk?

U kunt een vestiging of dochteronderneming toevoegen aan uw huidig eHerkenningsmiddel door middel van een machtigingsformulier.

Ik krijg de melding 'U bent niet geautoriseerd.', maar hoe kan ik alsnog inloggen?

Controleer of u bij de juiste dienst/website probeert in te loggen en controleer via KPN eHerkenning User Portal of u over de gevraagde machtiging beschikt.

Wie is verantwoordelijk voor het stelsel Elektronische Toegangsdiensten voor eHerkenning en Idensys?

Meer informatie over het stelsel Elektronische Toegangsdiensten voor eHerkenning en Idensys vindt u op www.eherkenning.nl en op www.idensys.nl.

Wat betekent Single Sign On (SSO)?

Single Sign On (SSO) verbetert de gebruikerservaring doordat een gebruiker binnen twee uur na de laatste succesvolle authenticatie, geen nieuwe authenticatie hoeft te doen als hij wil aanloggen bij een andere dienstverlener.
Randvoorwaardelijk voor het niet opnieuw hoeven te authenticeren van de gebruiker, is dat:
1. de betreffende dienstverlener SSO toestaat
2. dat de gebruiker geauthenticeerd is op minimaal het betrouwbaarheidsniveau voor de betreffende dienst
3. de gebruiker de optie ‘Houd mij ingelogd’ aan geinkt heeft op het scherm van de authenticatiedienst.